VideoNur
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Mehmet KIRKINCI


 • 31:04 Popüler Mehmed Kırkıncı - İnsan Vücudunun, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  Mehmed Kırkıncı - İnsan Vücudunun, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 122 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuz Üçüncü Söz, 28. ve 29. Pencereler, İnsan Vücudunun, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti 33. Söz, 28. ve 29. Pencereler Şu kâinata bakıyoruz: Görüyoruz ki, hüceyrât-ı bedenden tut, tâ mecmu-u âleme şamil bir hikmet ve

 • 45:53 Popüler Mehmed Kırkıncı - Hudus ve İmkan Delillerinin Tahlili

  Mehmed Kırkıncı - Hudus ve İmkan Delillerinin Tahlili

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 190 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuz Üçüncü Söz, Otuzuncu Pencere, Hudus ve İmkan Delillerinin Tahlili 33. Söz, 33. Pencere Âmiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi ref etmektir. Onun içindir ki, küçük bir

 • 33:21 Popüler Mehmed Kırkıncı - İnsanlık Mahiyetinin, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  Mehmed Kırkıncı - İnsanlık Mahiyetinin, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 167 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere, İnsanlık Mahiyetinin, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti 33. Söz, 31. Pencere Şu Pencere insan penceresidir ve enfüsîdir. Ve enfüsî cihetinde şu pencerenin tafsilâtını binler muhakk

 • 23:58 Popüler Mehmed Kırkıncı - Işık, Irmak, Taş, Cevher, Çiçek, Meyve, Bulut ve Kuşlar

  Mehmed Kırkıncı - Işık, Irmak, Taş, Cevher, Çiçek, Meyve, Bulut ve Kuşlar

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 132 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuz Üçüncü Söz, Yirminci Pencere, Işık, Irmak, Taş, Cevher, Çiçek, Meyve, Bulut ve Kuşların Tevhide Delaleti... 13. Söz, 21. Pencere Nasıl cüz'iyat ve neticelerde ve teferruatta kemâl-i hikmet ve cemâl-i san'at görünüyor. Öyl

 • 32:36 Popüler Mehmed Kırkıncı - Güneşin, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  Mehmed Kırkıncı - Güneşin, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 168 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Birinci Pencere, Güneşin, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti... 33. Söz, 21. Pencere Şu kâinatın lâmbası olan güneş, Kâinat Sâniinin vücuduna ve vahdâniyetine güneş gibi parlak ve nuranî bir pencer

 • 29:27 Popüler Mehmed Kırkıncı - Dünyanın, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  Mehmed Kırkıncı - Dünyanın, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 196 İzlenme / 0 Beğeniler

  Otuz Üçüncü Söz, Yirmi İkinci Pencere, Dünyanın, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti... 33. Söz, 22. Pencere Küre-i arz bir kafadır ki, yüz bin ağzı vardır. Her bir ağzında yüz bin lisanı vardır. He

 • 27:35 Popüler Mehmed Kırkıncı - Ruh ve Hayatın, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  Mehmed Kırkıncı - Ruh ve Hayatın, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 117 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Üçüncü Pencere, Ruh ve Hayatın, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti... 33. Söz, 23. Pencere Hayat, kudret-i Rabbâniye mu'cizâtının en nuranîsidir, en güzelidir. Ve vahdâniyet burhanlarının en kuvvet

 • 22:59 Popüler Mehmed Kırkıncı - İmkan ve Vücubun, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  Mehmed Kırkıncı - İmkan ve Vücubun, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 239 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Beşinci Pencere, İmkan ve Vücubun, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti... 33. Söz, 25. Pencere Nasıl ki, madrup, elbette dâribe delâlet eder. San'atlı bir eser, san'atkârı icab eder. Veled, vâlidi i

 • 22:11 Mehmed Kırkıncı - Ölümün, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  Mehmed Kırkıncı - Ölümün, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 40 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Dördüncü Pencere, Ölümün, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti... 33. Söz, 24. Pencere Mevt, hayat kadar bir burhan-ı rububiyettir. Gayet kuvvetli bir hüccet-i vahdâniyettir. اَلَّذِى خَلَقَ الْمَوْت

 • 25:21 Popüler Mehmed Kırkıncı - Varlığın Yaratılması ve Son Bulması

  Mehmed Kırkıncı - Varlığın Yaratılması ve Son Bulması

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 227 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Altıncı Pencere, Varlığın Yaratılması ve Son Bulmasının, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti... 33. Söz, 26. Pencere Şu kâinatın mevcudatı yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemâller ve hüsünler, bir

 • 19:45 Popüler Mehmed Kırkıncı - Peygamberimizin ve Kur'an-ı Kerimin

  Mehmed Kırkıncı - Peygamberimizin ve Kur'an-ı Kerimin

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 180 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuz Üçüncü Söz, Otuz İkinci ve Otuz Üçüncü Pencereler, Peygamberimizin ve Kur'an-ı Kerimin, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Delaleti... 33. Söz, 32. ve 33. Pencereler Tevhidin bir burhan-ı nâtıkı olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissa

 • 31:56 Popüler Mehmed Kırkıncı - Adl İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır?

  Mehmed Kırkıncı - Adl İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır?

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 141 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuzuncu Lem'a, İkinci Nükte, Adl İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır? 30. Lem'a, 2. Nükte وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَاۤئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ âyetinin bir nüktesi ve bir İsm-i Âz

 • 37:24 Popüler Mehmed Kırkıncı - Kûddüs İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır?

  Mehmed Kırkıncı - Kûddüs İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır?

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 162 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuzuncu Lem'a, Birinci Nükte, Kûddüs İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır? 30. Lem'a, 1. Nükte İsm-i Kuddûs'ün bir nüktesine dairdir. Bu Kuddûs nüktesi, Otuzuncu Sözün Zeylinin Zeyli olması münasiptir. بِسْمِ اللهِ الرَّ

 • 31:34 Popüler Mehmed Kırkıncı - Hakem İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır? - 2

  Mehmed Kırkıncı - Hakem İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır? - 2

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 201 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuzuncu Lem'a, Üçüncü Nükte, Hakem İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır? - 2 30. Lem'a, 3. Nükte ÜÇÜNCÜ NOKTA Sâni-i Kadîr, ism-i Hakem ve Hakîmi ile, bu âlem içinde binler muntazam âlemleri derc etmiştir. O âlemler için

 • 32:36 Popüler Mehmed Kırkıncı - Hakem İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır? - 3

  Mehmed Kırkıncı - Hakem İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır? - 3

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 153 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuzuncu Lem'a, Üçüncü Nükte, Hakem İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır? - 3 30. Lem'a 3. Nükte BEŞİNCİ NOKTA BİRİNCİ MESELE: Sâni-i Zülcelâl, ism-i Hakîmin muktezasıyla, herşeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay

 • 29:15 Popüler Mehmed Kırkıncı - Hakem İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır? - 1

  Mehmed Kırkıncı - Hakem İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır? - 1

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 230 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Otuzuncu Lem'a, Üçüncü Nükte, Hakem İsmi Nedir, Varlıktaki Tecellisi Nasıldır? - 1 30. Lem'a, 3. Nükte اُدْعُ اِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ âyetinin bir nüktesi ve bir İsm-i Âzam veya İsm-i Âzamın altı nurundan bir nuru

 • 38:27 Popüler Mehmed Kırkıncı - İman, Marifetullah ve Manevi Huzurun Önemi ve Kazanma Yolları - 3

  Mehmed Kırkıncı - İman, Marifetullah ve Manevi Huzurun Önemi ve Kazanma Yolları - 3

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 196 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Yirminci Mektup, 7.8.9.10.11. Kelimeler, İman, Marifetullah ve Manevi Huzurun Önemi ve Kazanma Yolları - 3 20. Mektub, 7.8.9.10.11. Kelimeler Mevti veren Odur. Yani, hayat vazifesinden terhis eder, fâni dünyadan yerini tebdil

 • 1:01:44 Popüler Mehmed Kırkıncı - Hayatı ve Ölümü Veren Allah'tır, İfadesinin İzah ve İspatı...

  Mehmed Kırkıncı - Hayatı ve Ölümü Veren Allah'tır, İfadesinin İzah ve İspatı...

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 144 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Yirminci Mektup, 6.7.8. Kelimeler, Hayatı ve Ölümü Veren Allah'tır, İfadesinin İzah ve İspatı... 20. Mektub, 6.7.8. Kelimeler Hayat veren yalnız Odur. Öyle ise, herşeyin Hâlıkı dahi yalnız Odur. Çünkü, kâinatın ruhu, nuru, may

 • 39:34 Popüler Mehmed Kırkıncı - Allah Her Şeye Kadir'dir, İfadesinin İzah ve İspatı - 2

  Mehmed Kırkıncı - Allah Her Şeye Kadir'dir, İfadesinin İzah ve İspatı - 2

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 156 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Yirminci Mektup, 10. Kelime, Allah Her Şeye Kadir'dir, İfadesinin İzah ve İspatı - 2 20. Mektub, 10. Kelime Üçüncü menba olan tecellî-i ehadiyet: Yani, Sâni-i Zülcelâl, cisim ve cismanî olmadığı için, zaman ve mekân Onu kayıt

 • 35:48 Popüler Mehmed Kırkıncı - Allah Her Şeye Kadir'dir, İfadesinin İzah ve İspatı - 1

  Mehmed Kırkıncı - Allah Her Şeye Kadir'dir, İfadesinin İzah ve İspatı - 1

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 185 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Yirminci Mektup, 10. Kelime, Allah Her Şeye Kadir'dir, İfadesinin İzah ve İspatı - 1 20. Mektub, 10. Kelime ONUNCU KELİME وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ Yani, hiçbir şey Ona ağır gelemez. Daire-i imkânda ne kadar eşya var;

 • 20:44 Popüler Mehmed Kırkıncı - Tekrar Allah'a Döndürüleceğiz, İfadesinin İzah ve İspatı

  Mehmed Kırkıncı - Tekrar Allah'a Döndürüleceğiz, İfadesinin İzah ve İspatı

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 192 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Yirminci Mektup, 11. Kelime, Tekrar Allah'a Döndürüleceğiz, İfadesinin İzah ve İspatı... 20. Mektub, 11. Kelime ON BİRİNCİ KELİME وَاِلَيْهِ الْمَصِيرُ Yani, dâr-ı fâniden dâr-ı bâkiye dönülecek ve Kadîm-i Bâkînin makarr-ı sal

 • 35:53 Popüler Mehmed Kırkıncı - Nizam,Mizan ve Ölçünün Tevhide Delaleti

  Mehmed Kırkıncı - Nizam,Mizan ve Ölçünün Tevhide Delaleti

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 166 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Yirminci Mektup, 2. 3. Kelimeler, Nizam,Mizan ve Ölçünün Tevhide Delaleti... 20. Mektub, 2. 3. Kelimeler İKİNCİ KELİME وَحْدَهُ İşte şu kelime sarih bir mertebe-i tevhidi gösterir. Şu mertebeyi dahi âzamî bir surette ispat ede

 • 23:49 Popüler Mehmed Kırkıncı - Bütün Hamd ve Şükürler Allah'a Gider, İfadesinin İzah ve İspatı

  Mehmed Kırkıncı - Bütün Hamd ve Şükürler Allah'a Gider, İfadesinin İzah ve İspatı

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 199 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Yirminci Mektup, 5. Kelime, Bütün Hamd ve Şükürler Allah'a Gider, İfadesinin İzah ve İspatı... 20. Mektub, 5. Kelime Bütün mevcudatta sebeb-i medih ve senâ olan kemâlât Onundur. Öyle ise, hamd dahi Ona aittir. Ezelden ebede ka

 • 29:58 Popüler Mehmed Kırkıncı - Bütün Hayırlar Allah'tandır, İfadesinin İzah ve İspatı - 2

  Mehmed Kırkıncı - Bütün Hayırlar Allah'tandır, İfadesinin İzah ve İspatı - 2

  ekleyen Bediüzzaman Ekleme Tarihi 232 İzlenme / 0 Beğeniler

  http://www.nurpenceresi.com/ Yirminci Mektup, 9. Kelime, Bütün Hayırlar Allah'tandır, İfadesinin İzah ve İspatı - 2 20. Mektub, 9. Kelime Eğer denilse: "Yalnız ilim kâfi değildir; İrade dahi lâzımdır. İrade olmazsa ilim kâfi gelmez." Elcevap: Bütün mevcud

RSS